La vida a un pam de terra a l'Institut Narcís Oller de Valls

El projecte "La vida a un pam de terra" està dirigit als alumnes de L’Institut Narcís Ollé de Valls que cursen 1r de CFGM d'Atenció a persones en situació de dependència. Es tracta d'un programa d’intervenció assistida amb gossos que planteja un altre punt de vista per entendre la vida i descobrir les Teràpies Assistides amb Animals com a eina d’atenció als altres. 

En aquest projecte es pretén que els alumnes segueixin un programa d’aprenentatge sobre el món dels gossos, aprenguin les bases de l’ensinistrament caní en positiu i coneguin les teràpies assistides amb animals com una eina d’ajuda als altres que podran fer servir en les diverses sortides professionals que ofereixen els seus estudis. 

"La vida a un pam de terra" s’inclou dintre del programa curricular que es treballa a l’Institut Narcís Ollé de Valls, creant sinergies que seran positives per tots els membres de l’entorn dels joves. 

Els objectius d'aquesta intervenció consisteixen en millorar el seu rendiment acadèmic, com també el seu benestar social, emocional, físic i cognitiu, tot utilitzant un mètode innovador com és la teràpia amb gossos. Els professionals de l’Associació 4 POTES utilitzaran les sessions de teràpia amb els gossos per treballar indirectament amb els joves les activitats de la vida diària, la relació amb els companys, professors i l'entorn familiar, per tal d'arribar a treballar a un nivell més emocional creant vincles amb els professionals i els animals de teràpia.